Vårens planeringsdag är den 21 maj

Fredagen den 21 maj har förskolans personal studiedag och därför är förskolan stängd.

8 februari 2021