Ledningsteam Vaksala

Förskolechef med övergripande ansvar för enheten
Lena Eriksson
Biträdande förskolechef .
Maria Carlsson
Biträdande förskolechef för Kamomillens, Årstaparkens och Äppellundens förskolor
Heléne Keijser
Biträdande förskolechef för Axelina, Källparken och Salabacke förskolor
Synnevi Lewander
Pedagogisk utvecklare som utmanar, utvecklar och stödjer det pedagogiska arbetet inom enheten
Anu Franke
Uppdaterad: