Samverkan med vårdnadshavare - för barnets bästa

En god samverkan mellan förskola och hem är en framgångsfaktor för barnens lärande och utveckling

Riktlinjer för en god samverkan mellan förskola och vårdnadshavare, för att skapa förståelse, samsyn och tydlighet i vad samverkan mellan förskolan och hemmet innebär.

Samverkan med vårdnadshavare - för barnets bästa  (PDF, 1 MB)

Collaboration with Guardians – for the Child's Sake (PDF, 1 MB)

Uppdaterad: