Våra avdelningar

Våra avdelningar:
På Skogstorpets förskola finns plats för 144 barn. Förskolan är indelad i 4 block; Linden, Tallen, Eken och Granen. På Linden och Granen, där de yngre barnen finns, går det färre barn än på Tallen och Eken där de äldre barnen går. 
Under dagarna delas barnen in i mindre lärgrupper där vi tillsammans utforskar olika områden utifrån barnens intressen och nyfikenhet.

Uppdaterad: