Våra avdelningar

På Skogstorpets förskola finns det plats för 144 barn. Förskolan är indelad i 4 block; Lönnen, Granen, Tallen och Eken.

 
Under dagarna delas barnen in i mindre grupper under flera tillfällen på en dag. Vi utforskar tillsammans olika områden utifrån barnens intressen och nyfikenhet. Samt att barnen delas in i intressegrupper under oktober-juni där barnen har möjlighet att djupare gå in på sitt intresse.

Uppdaterad: