Inriktning hälsa

För oss betyder hälsa att må bra både fysiskt och psykiskt. Grunden för att alla på förskolan ska må bra är att alla känner sig trygga, detta jobbar vi aktivt med, att se alla barn och att vi pedagoger alltid finns tillhands. Hälsa för oss är också att vara ute mycket. Vi går på utflykt varje vecka och varje dag erbjuds barnen utevistelse på gården. Vi stimulerar barnen till att vara aktiva genom promenader till utflyktsmål och lekparker i närområdet samt genom rörelselekar. Hälsa innebär också en väl avvägd dygnsrytm, där det under dagen ska finnas tid för lek, mat och vila/återhämtning.
Vi jobbar med Giftfri förskola vilket innebär att vi rensar ut plastleksaker, tänker miljövänligt vid inköp av nytt material samt jobbar aktivt med hållbart lärande.

Uppdaterad: