Värdegrund

Trygghet – Vi skapar en miljö där alla ska känna sig trygga med varandra och att alla känner sig sedda och tillåts vara sig själv.
Glädje – Vi är nyfikna och skapar en lustfylld, utmanande och lärorik vistelse på förskolan tillsammans med barnen.
Delaktighet – Vi ger varje barn möjlighet att utveckla sina tankar och åsikter samt att göra egna val och ha inflytande över verksamheten utifrån sina egna förutsättningar.
Respekt – Vi möter varandra med respekt. Vi uppmuntrar barnen att visa respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Alla är lika mycket värda och vi ser olikheter som en tillgång.

Uppdaterad: