Värdegrund

Trygghet – Vi skapar en miljö där alla ska känna sig trygga med varandra och att alla känner sig sedda och tillåts vara sig själv.
Glädje – Vi är nyfikna och skapar en lustfylld, utmanande och lärorik vistelse på förskolan tillsammans med barnen.
Delaktighet – Vi ger varje barn möjlighet att utveckla sina tankar och åsikter samt att göra egna val och ha inflytande över verksamheten utifrån sina egna förutsättningar.
Respekt – Vi möter varandra med respekt. Vi uppmuntrar barnen att visa respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Alla är lika mycket värda och vi ser olikheter som en tillgång.

1 mars 2018