Rektor
Maria Carlsson

Skogstorpets förskola

Brattbacksvägen 127
754 71 Uppsala

Lönnen: 018 727 41 60
Tallen: 018 727 41 61
Eken: 018 727 41 62
Granen: 018 727 41 63

Öppettider

06:30 - 18:00