Introduktion

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter (Läroplan för förskolan 2018).

Vi på Skogstorpet arbetar med en föräldraaktiv introduktion vilket innebär att ni under den första tiden deltar i aktiviteter, undersöker material och bekantar er med våra miljöer tillsammans med ert barn.
Syftet med en föräldraaktiv introduktion är att skapa trygghet för barnet i en ny miljö. Därav ser vi gärna att vårdnadshavaren till en början ansvarar för att byta blöjor/toalett besök, trösta och hjälpa till vid matsituationer.
I samråd med vårdnadshavarna tar pedagogerna successivt över. Det är svårt att veta hur lång tid en introduktion tar eftersom alla barn är olika, vi ser därför till ert barns behov.

Uppdaterad: