Språk och kommunikation

Språkutveckling arbetar vi med varje dag, hela tiden. Det gör vi när vi samtalar med barnen och när vi sätter ord på vad vi gör, när vi ställer frågor och när vi använder ett medvetet språkbruk. Vi läser böcker för barnen varje dag, sjunger sånger och ramsor. Vi arbetar även med språkutvecklande appar på lärplattan. 

Uppdaterad: