Språk och kommunikation

Vi arbetar med språk varje dag och på flera olika sätt. Vi möter varje barn där barnet befinner sig i sin språkutveckling. Vi är lyhörda till barnens signaler, gester och kroppsspråk.

Vi ger barnet tid till sitt berättande och vi pedagoger är språkmodeller genom att vi använder ett korrekt och nyanserat språk samt speglar och upprepar det barnet säger. Vi lyssnar och ställer frågor för vidare kommunikation i dagliga samtal samt vid olika aktiviteter under dagen.

Yngre barn

Som komplement till det verbala språket använder vi oss av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Analoga och digitala böcker finns tillgängligt i lärmiljön för barnen att titta i och vi erbjuder även högläsning för barnen i samlingen eller spontant flera gånger under dagen. Vi samtalar om bilderna, innehållet i berättelsen och bokstäverna. Vi sjunger mycket tillsammans med barnen och gör rörelser till sångerna, vi kompletterar även med konkret material som symboliserar det vi gör.

 

Äldre barn

Vi arbetar med att skapa ett intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. Vi erbjuder högläsning genom böcker och texter och vi har ofta boksamtal efter eller under läsningen. Genom boksamtal ger vi varje barn chansen att ge sin uppfattning om något och även att lyssna och ta till sig andra barns uppfattningar och tankar. I vår sagohörna har barnen alltid har fri tillgång till böcker från olika genre och vi strävar efter att ha minst en samling om dagen med fokus på språkutvecklande aktiviteter och övningar.

Uppdaterad: