Om förskolan

Lindbacken är ett naturskönt område med närhet till skogen, här ligger Skogstorpets förskola. Skogstorpets förskola har inriktning Natur och Miljö. Vi ser naturen som en självklar del av verksamheten. För oss är naturen ett rum att bara få vara i och njuta av samt ett viktigt rum för lärande och utveckling. Vi tror på att tidiga möten med naturen är grunden för ett medvetande för hållbar utveckling. Vi vill att barnen ska få utforska naturen med alla sina sinnen därför finns naturen närvarande i våra innemiljöer och vi använder oss av natur- och återbruksmaterial.

Vi har tillgång till två utegårdar, en i direktanslutning till blockets alla entrédörrar där vi erbjuder rörelse, motorik och skapande. Vi har även tillgång till ett inhägnat skogsparti som vi benämner som naturgården, den finns bakom ena kortsidan, här erbjuder vi barnen en möjlighet att vara i och upptäcka skogen.

Skogstorpet förskola är indelad i åtta avdelningar, Lönnen Gul och Lönnen Blå som har barn i ålder 1- 2 år, Tallen Gul och Tallen Blå som har barn i ålder 2- 3 år, Eken Gul och Blå som har barn i ålder 3- 4 år och Granen Gul samt Granen Blå som har barn i ålder 4- 5 år.

 

Uppdaterad: