Om förskolan

Skogstorpets förskola har inriktning hälsa. För oss betyder hälsa att barnen ska må bra både fysiskt och psykiskt och det eftersträvar vi genom olika aktiviteter och förhållningssätt. Till exempel så jobbar vi med Giftfri förskola. Men det innebär också att vi erbjuder utevistelse varje dag, utflykter där vi tar vara på vår fina närmiljö, rörelse, sång, dans & musik, skapande. Vår värdegrund (trygghet, delaktighet, glädje och respekt) ligger som grund i arbetet med barnen, bland annat när vi övar på att vara en bra kompis. Alla barn ska känna sig lika mycket värda och lika delaktiga.

Vi har valt att ha åldersindelade barngrupper där ena sidan har barn i åldrarna 1-3 år och den andra 3-5 år. Här kan vi anpassa material och aktiviteter efter den utveckling där barnen befinner sig just nu.