Om förskolan

Lindbacken är ett naturskönt område med närhet till skogen, här ligger Skogstorpets förskola. Skogstorpets förskola har inriktning Natur och Miljö. Vi ser naturen som en självklar del av verksamheten. För oss är naturen ett rum att bara få vara i och njuta av och även ett viktigt rum för lärande och utveckling. Vi tror på att tidiga möten med naturen är grunden för ett medvetande för hållbar utveckling. Vi använder oss av natur- och återbruksmaterial och har källsortering som en naturlig del av verksamheten.

Vi har tillgång till ett inhägnat skogsparti som vi benämner som Naturgården, som finns bakom ena kortsidan av förskole byggnaden. Här erbjuder vi barnen en möjlighet att vara i och upptäcka skogen med alla sina sinnen. Vi har även tillgång till en gemensam stor gård i direktanslutning till avdelningarnas alla entrédörrar där vi erbjuder rörelse, motorik och skapande.

Skogstorpets förskola har åldersindelade barngrupper fördelat på åtta avdelningar. Granen Gul och Blå (4-5år), Eken Gul och Blå (3-4år), Tallen Gul och Blå (2-3år) samt Lönnen Gul och Blå (1-2år). Genom denna uppdelning kan vi anpassa material, miljöer och aktiviteter utifrån gruppens intressen samt utvecklingsnivå.

Uppdaterad: