Naturvetenskap och teknik

Vi vill göra barnen nyfikna på naturvetenskap och teknik. Vi gör det genom att ställa frågor till barnen om vad som sker och varför. Vi utforskar olika fenomen i vardagen, som till exempel magnetism när vi leker med magneterna på vår white board. Vi utför experiment tillsammans med barnen där vi ställer teorier om vad som kommer att hända. Vi pratar om vad vi gjort, vad som hände och varför.

Uppdaterad: