Skogstorpets förskola
Brattbacksvägen 127
754 71 Uppsala

Öppettider
06.30-18.00

Våra avdelningar
Linden 018-727 41 60
Tallen  018-727 41 61
Eken    018-727 41 62
Granen 018-727 41 63

Sjukanmälan

018-727 41 60, 018-727 41 63

Biträdande förskolechef

Maria Carlsson

Förskolechef Vaksala

Lena Eriksson
Uppdaterad: